• ภาษาไทย
  • English

International Schools Association of Thailand

เหตุผลที่ควรศึกษาในประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เป็นประตูสู่อินโดจีน พม่าและภาคใต้ของจีนโดยธรรมชาติ ซึ่งรูปทรงและสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศสามารถแบ่งได้เป็น 4 ภูมิภาค กล่าวคือ ภาคเหนือเป็นเทือกเขาและป่า ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มมีทุ่งข้าวกว้างใหญ่ไพศาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ภาคใต้เป็นหมู่เกาะและแนวชายฝั่งทะเลตามแนบคาบสมุทรทางใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยจึงเป็นชัยภูมิที่น่าลงทุนและเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งประวัติศาสตร์อันภาคภูมิ สภาพภูมิอากาศเขตร้อน และกิตติศัพท์ความมีมิตรไมตรีจิตของชาวไทย ประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลงเสน่ห์และพึงพอใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 โรงเรียนซึ่งเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเกาหลี ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นปีที่ 12 สำหรับนักเรียนชาวไทยและนักเรียนต่างชาติ และหลังจากจบการศึกษา นักเรียนสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก และมีนักเรียนจำนวนมากที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

การเลือกโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เหมาะสม

การเลือกโรงเรียนเป็นการตัดสินใจสำคัญที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญ ผู้ปกครองมักมีแรงจูงใจมากมายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โดยเหตุผลหลักคือเมื่อครอบครัวจากต่างปะเทศย้ายเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีครอบครัวชาวไทยที่เลือกให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โดยคาดหวังให้บุตรหลานได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้มีครอบครัวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากเลือกที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อผู้ปกครองได้เลือกการศึกษาระบบนานาชาติแทนที่โรงเรียนในท้องถิ่น  การเลือกโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจ ดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเลือกโรงเรียนที่เหมะสมกับบุตรหลานของท่าน

เมื่อต้องเผชิญกับการเลือกโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรที่ไม่คุ้นเคยหรือเมืองที่ไม่รู้จัก และเพื่อนสนิทที่แนะนำให้เลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดในย่านนั้นๆ ซึ่งเป็นการให้นิยามความเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดจากหนังสือนำเที่ยวและเว็บไซต์ท้องถิ่น โดยไม่คำนึงถึงหลักสูตร ระยะทางในการเดินทาง ขนาดของโรงเรียน การรับรองวิทยฐานะ และปัจจัยอื่นๆซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเรียนรู้และความสนุกสนานในการใช้เวลาที่โรงเรียน หนึ่งในคำแนะนำทั่วไปในการนิยามโรงเรียนที่ดีที่สุด คือ การพิจารณาค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องว่าโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนแพงที่สุดจะเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน

สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกโรงเรียน และผู้ปกครองหลายท่านมองข้ามโดยไม่ได้ตั้งใจ คือ ความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนกับบุคลิกภาพของเด็ก ผู้ปกครองที่ทราบและเข้าใจถึงบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเองจะสามารถเลือกโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กได้ การที่ผู้ปกครองทราบว่าสิ่งใดที่จะทำให้บุตรหลานของตนเองมีเอกลักษณ์และทำให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเองเพื่อให้เด็กมีความสุขและประสบความสำเร็จทางการศึกษา หนึ่งในประโยชน์ของการศึกษาในต่างประเทศ คือ สามารถปรับการศึกษาให้เข้ากับทักษะเฉพาะตัวของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ

ในแง่ความสำเร็จทางวิชาการ ผู้ปกครองจะต้องพิจารณาถึงหลักสูตรที่สนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กจะช่วยให้สามารถเลือกชมโรงเรียนที่มุ่งหวัง และถามคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องรูปแบบการสอนและแนวคิดที่ใช้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากเมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ไม่คุ้นเคย และประเมินข้อดีต่างๆสำหรับการศึกษาของเด็ก

หลักสูตร

เมื่อท่านมีความเข้าใจที่ดีในจุดแข็งและความสามารถต่างๆของบุตรหลานท่านแล้ว การหาหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนทักษะเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะได้รับการนำเสนอทางเลือกของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 หลักสูตรหลักดังนี้

  • หลักสูตรอเมริกัน
  • หลักสูตรสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตร International Baccalaureate (IB)
  • หลักสูตรนานาชาติอื่นๆ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น)

หลักสูตรแต่ละระบบมีทั้งข้อดีและข้อด้อยซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละหลักสูตรเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่ไม่ได้จัดอยู่ในหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนเองหรือโดยบุคคล

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองควรพิจารณาในการเลือกโรงเรียน คือ โอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทัศนศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนทางให้นักเรียนค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ยังเป็นการนำทักษะและแนวคิดต่างๆที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และพัฒนาเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนการสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีนักเรียนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้มีความรู้หลายด้านไม่เพียงแต่ความสามารถทางวิชาการเท่านั้น โรงเรียนที่เปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างให้นักเรียนเติบโตทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และความสามารถในการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของนักเรียนต่อไป

การรับรองวิทยฐานะ

เมื่อผู้ปกครองสามารถระบุรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของเด็กได้แล้ว ยังมีเครื่องมือในการชี้วัดโรงเรียนที่ดีที่ง่ายและเห็นได้ชัด คือ การได้การรับรองวิทยฐานะ การรับรองวิทยฐานะหรือการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียน เป็นการวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับเบื้องต้นที่นักเรียนจะได้รับในโรงเรียน และผู้ปกครองควรใช้เวลาค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กรที่ให้การรับรองวิทยฐานะโรงเรียนนั้นๆว่าเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ บางองค์กรจะครอบคลุมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน ผู้ปกครองอาจจะต้องศึกษาดูว่าการรับรองวิทยฐานะนั้นครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยหรือไม่

ครูผู้สอน

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสุขและความสำเร็จของบุตรหลานท่านคือ ครูผู้สอน ผู้ปกครองควรตรวจสอบว่าโรงเรียนได้ว่าจ้างครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิและผ่านการฝึกอบรมในการสอนมาหรือไม่ และครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาหรือเป็นเพียงผู้ใช้ภาษาในการสอนเท่านั้น

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกโรงเรียน ครอบครัวส่วนใหญ่พยายามหาโรงเรียนที่มีความสมดุลสำหรับระยะเวลาการเดินทางของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ในกรุงเทพมหานครนั้นระยะทางไม่ได้เป็นตัวชี้วัดระยะเวลาในการเดินทาง ท่านควรพิจารณาเส้นทางที่สามารถเข้าถึงเส้นทางด่วนได้หลายทาง หรือการขนส่งมวลชน และความหนาแน่นของการจราจร เพื่อที่จะประมาณระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียนได้

การเรียนเสริมและการให้คำปรึกษา

การเรียนเสริมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองจำนวนมากให้ความสนใจ บุตรหลานของท่านจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ หากโรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนเสริมได้มากน้อยเพียงไร โรงเรียนมีการเรียนเสริมพิเศษตามที่ท่านต้องการหรือไม่ ทางโรงเรียนมีครูที่ปรึกษาที่ดีหรือไม่ และควรตรวจสอบว่าทางโรงเรียนมีครูแนะแนวที่ให้คำปรึกษาในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วย

ขนาดของโรงเรียนและขนาดของห้องเรียน

ขนาดของโรงเรียน รวมไปถึงจำนวนนักเรียนในห้องเรียนเป็นปัจจัยสำคัญต่อสวัสดิภาพในโรงเรียนของบุตรหลานท่าน เด็กบางคนชอบโรงเรียนใหญ่ๆ ในขณะที่บางคนรู้สึกสบายใจในสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มาก หากโรงเรียนมีขนาดเล็ก ควรตรวจสอบว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเพียงพอหรือไม่ หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอหรือไม่

เมื่อท่านได้พิจารณาปัจจัยต่างๆทั้งหมดแล้ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะทำรายการโรงเรียนที่สนใจ และไปเยี่ยมชมแต่ละโรงเรียนเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งท่านจะสัมผัสได้ในขณะที่ท่านเยี่ยมชมโรงเรียน และหลังจากท่านได้พิจารณาปัจจัยต่างๆแล้ว บุตรหลานของท่านจะได้เข้าสู่เส้นทางการศึกษานานาชาติที่น่ามหัศจรรย์ต่อไป

Thai