• ภาษาไทย
  • English

International Schools Association of Thailand

Culture Beyond Border: Study Trip in Vietnam 7 July 2016: จัตุรัสบาติงห์-สุสานโฮจิมินห์-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภณฑ์ทหาร

Image: